ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง (Tongue and Groove)


ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง ( Tongue and Groove )                                        
ท่อคอนกรีตอัดแรง เป็นท่อคอนกรีตสำหรับระบายน้ำเสีย ตาม อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงงาน หรือตามที่ต่างๆขึ้นอยู่กับความต้องการของหน้างาน                                       
                                       
ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง ( Tongue and Groove )  แบ่งเป็น 5 ชนิด คือ                                       
                                       
1    ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก ( คมล. ) เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ทางเดินเท้า                                   
2    ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (คสล.) เหมาะสำหรับงานที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งผ่าน ซึ่งไม่ได้รับน้ำหนักมากนัก                                   
3    ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น3 ( มอก. 3)  เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่                                   
    ต้องรับน้ำหนักบ้าง โดยส่วนใหญ่ งานราชการ หรือโรงงานขนาดย่อมจะเลือกใช้                                   
4    ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น2 ( มอก. 2)  เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่                                   
    ต้องรับน้ำหนักมากกว่า มอก. 3 โดยส่วนใหญ่ งานราชการ กรมทางหลวง มักจะเลือกใช้ท่อประเภทนี้                                   
5    ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น1 ( มอก. 1)  เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงาน                                   
    สนามบิน หรืองาน ท่าเรือ  ( ซึ่งสถานที่เหล่านี้จำต้องรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ )                                   
                                       
ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 8 ขนาด คือ                                       
                                       
1    ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.     น้ำหนักโดยประมาณ   135 กก. / ท่อน                                   
2    ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.     น้ำหนักโดยประมาณ   210 กก. / ท่อน                                   
3    ขนาด Ø 0.50 x 1.00 ม.     น้ำหนักโดยประมาณ   305 กก. / ท่อน                                   
4    ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.     น้ำหนักโดยประมาณ   385 กก. / ท่อน                                   
5    ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.     น้ำหนักโดยประมาณ   645 กก. / ท่อน                                   
6    ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.     น้ำหนักโดยประมาณ   925 กก. / ท่อน                                   
7    ขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.     น้ำหนักโดยประมาณ   1,250 กก. / ท่อน                                   
8    ขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.     น้ำหนักโดยประมาณ   1,870 กก. / ท่อน