ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

ท่อสี่เหลี่ยม (Box Culvert)


ท่อสี่เหลี่ยม (Box Culvert ) เป็นท่อคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำที่เป็น แม่น้ำ ลำคลอง ที่มักจะระบายน้ำในปริมาณ มาก และ มักใช้ในบริเวณ ที่มีการสัญจรด้วยรถยนต์                                       
                                       
ท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ( Box Culvert ) แบ่งเป็น 2 ชนิด  คือ                                       
                                       
1    ชนิดใต้ทางเท้า ( มอก. 1164-2536 )  ใช้งานในบริเวณที่มีผู้คนสัญจร เช่น ทางเดินเท้า                                    
2    ชนิดใต้ผิวจราจร ( มอก. 1166-2536 )  ใช้งานในบริเวณที่มีรถสัญจร เช่น กรมทางหลวง                                    
                                       
ขนาดท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ( Box Culvert ) มี 7 ขนาด  คือ                                       
                                       
1    ขนาดภายใน  1.00 x 1.00 x 1.00  ม. หนา  11 ซม.         น้ำหนักโดยประมาณ  1,260 กก. / ท่อน                                    
2    ขนาดภายใน  1.20 x 1.20 x 1.00  ม. หนา  12.5 ซม.      น้ำหนักโดยประมาณ  1,700 กก. / ท่อน                                    
3    ขนาดภายใน  1.50 x 1.50 x 1.00  ม. หนา  15 ซม.          น้ำหนักโดยประมาณ  2,540 กก. / ท่อน                                    
4    ขนาดภายใน  1.80 x 1.80 x 1.00  ม. หนา  17.5 ซม.       น้ำหนักโดยประมาณ  3,540 กก. / ท่อน                                    
5    ขนาดภายใน  2.00 x 2.00 x 1.00  ม. หนา  20 ซม.           น้ำหนักโดยประมาณ  4,420 กก. / ท่อน                                    
6    ขนาดภายใน  2.10 x 2.10 x 1.00  ม. หนา  20 ซม.           น้ำหนักโดยประมาณ  4,710 กก. / ท่อน                                    
7    ขนาดภายใน  2.40 x 2.40 x 1.00  ม. หนา  20 ซม.           น้ำหนักโดยประมาณ  5,300 กก. / ท่อน