ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

ท่อปากระฆัง (Bell and Spigot)


ท่อปากระฆัง  (Bell and Spigot  ) เป็นท่อระบายยน้ำรูปปากระฆัง สำหรับระบายน้ำ ที่เป็นมลพิษ จากแหล่งอุตสาหกรรม โดยมีแหวนยาง เป็นอุปกรณ์ ที่สวมกับตัวท่อ เพื่อป้องกันการรั่วซึม  อีกทั้งยังสามารถระบายน้ำดีได้ด้วย                            
                           
ท่อปากระฆัง  ( Bell and Spigot ) ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  ( มอก.  128-2549 )  มี  3ชนิด คือ  มอก. 4  , มอก. 3 , มอก. 2                       
                           
ขนาดท่อปากระฆัง  ( Bell and Spigot ) มี  10 ขนาด คือ                            
                           
1    ขนาด Ø 0.30 x 3.00 ม.  หนา  5 ซม.           น้ำหนักโดยประมาณ   470  กก. / ท่อน                       
2    ขนาด Ø 0.40 x 3.00 ม.  หนา  6 ซม.           น้ำหนักโดยประมาณ   710  กก. / ท่อน                       
3    ขนาด Ø 0.50 x 3.00 ม.  หนา  7 ซม.           น้ำหนักโดยประมาณ   900  กก. / ท่อน                       
4    ขนาด Ø 0.60 x 3.00 ม.  หนา  7.5 ซม.        น้ำหนักโดยประมาณ   1,220  กก. / ท่อน                       
5    ขนาด Ø 0.80 x 3.00 ม.  หนา  9.5 ซม.        น้ำหนักโดยประมาณ   2,140  กก. / ท่อน                       
6    ขนาด Ø 1.00 x 2.50 ม.  หนา  11 ซม.         น้ำหนักโดยประมาณ   2,500  กก. / ท่อน                       
7    ขนาด Ø 1.20 x 2.50 ม.  หนา  12.5 ซม.      น้ำหนักโดยประมาณ   3,650  กก. / ท่อน                       
8    ขนาด Ø 1.50 x 2.50 ม.  หนา  15 ซม.         น้ำหนักโดยประมาณ   5,000  กก. / ท่อน                       
9    ขนาด Ø 1.75 x 2.50 ม.  หนา  17.5 ซม.       น้ำหนักโดยประมาณ   7,000  กก. / ท่อน                       
10  ขนาด Ø 2.00 x 2.50 ม.  หนา  20 ซม.         น้ำหนักโดยประมาณ   7,000  กก. / ท่อน