ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

บ่อพักร้อยสายไฟ (Handhole)


บ่อพักร้อยสายไฟ   ( Handhole )  เป็นบ่อที่ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และยังเป็นบ่อที่เป็นจุดศูนย์รวมของสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดช่วยในการรักษาระบบไฟฟ้า                                    
ขนาดบ่อพักร้อยสายไฟ   ( Handhole ) มี  5  ขนาด คือ
1 ขนาดภายใน  0.40 x 0.40   ม. หนา 10 ซม.      น้ำหนักโดยประมาณ 300 กก./บ่อ
2 ขนาดภายใน  0.60 x 0.60  ม. หนา  10 ซม.      น้ำหนักโดยประมาณ  000 กก. /บ่อ                                 
3 ขนาดภายใน  0.80 x 0.80  ม. หนา  10 ซม.      น้ำหนักโดยประมาณ  000 กก. / บ่อ                                 
4 ขนาดภายใน  0.90 x 1.35  ม. หนา  15 ซม.      น้ำหนักโดยประมาณ  000 กก. / บ่อ
5 ขนาดภายใน 1.00 x 1.00   ม. หนา 15 ซม        น้ำหนักโดยประมาณ   2310 กก./บ่อ