ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

ตอม่อเสาไฟฟ้า (Lighting Pole Foundation)


ตอม่อเสาไฟฟ้า   ( Lighting Pole Foundation ) เป็นตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ที่ต้องใช้คู่กับเสาไฟฟ้า โดยจะมีเพลทที่มากับเสาไฟฟ้าเป็นตัวเชื่อมระหว่างตอม่อกับเสาไฟฟ้า และมีท่อร้อยสายไฟ กับ ตัว J-Boit  ฝังอยู่ในตัวตอม่อ

ขนาดตอม่อเสาไฟฟ้า   ( Lighting Pole Foundation ) มี 9 ขนาด คือ                                       
                                       
ตอม่อสำหรับเสาไฟ สูง 3 ม. ฐานบน 0.25x0.25 / ฐานล่าง 0.45x0.45 / ตอม่อสูง 0.45 ม. ระยะห่าง J-Bolt 0.167 ม. นน. 138 กก.                                       
ตอม่อสำหรับเสาไฟ สูง 4 ม. ฐานบน 0.30x0.30 / ฐานล่าง 0.60x0.60 / ตอม่อสูง 0.60 ม. ระยะห่าง J-Bolt 0.20 ม. นน. 300 กก.                                       
ตอม่อสำหรับเสาไฟ สูง 5 ม. ฐานบน 0.30x0.30 / ฐานล่าง 0.75x0.75 / ตอม่อสูง 0.80 ม. ระยะห่าง J-Bolt 0.20 ม. นน. 545 กก. 
ตอม่อสำหรับเสาไฟ สูง 6 ม. ฐานบน 0.40x0.40 / ฐานล่าง 0.70x0.70 / ตอม่อสูง 0.80 ม. ระยะห่าง J-Bolt 0.25 ม. นน. 720 กก                                      
ตอม่อสำหรับเสาไฟ สูง 7 ม. ฐานบน 0.40x0.40 / ฐานล่าง 0.80x0.80 / ตอม่อสูง 0.80 ม. ระยะห่าง J-Bolt 0.25 ม. นน.  710 กก.                                       
ตอม่อสำหรับเสาไฟ สูง 8 ม. ฐานบน 0.40x0.40 / ฐานล่าง 0.80x0.80 / ตอม่อสูง 1.00 ม. ระยะห่าง J-Bolt 0.25 ม. นน. 888 กก.                                       
ตอม่อสำหรับเสาไฟ สูง 9 ม. ฐานบน 0.40x0.40 / ฐานล่าง 0.80x0.80 / ตอม่อสูง 1.20 ม. ระยะห่าง J-Bolt 0.25 ม. นน. 1,065 กก.                                       
ตอม่อสำหรับเสาไฟ สูง 10 ม. ฐานบน 0.45x0.45 / ฐานล่าง 0.90x0.90 / ตอม่อสูง 1.20 ม. ระยะห่าง J-Bolt 0.30 ม. นน. 1,344 กก.                                       
ตอม่อสำหรับเสาไฟ สูง 11 ม. ฐานบน 0.50x0.50 / ฐานล่าง 1.00x1.00 / ตอม่อสูง 1.20 ม. ระยะห่าง J-Bolt 0.35 ม. นน. 1,656 กก.                                       
ตอม่อสำหรับเสาไฟ สูง 12 ม. ฐานบน 0.65x0.65 / ฐานล่าง 1.30x1.30 / ตอม่อสูง 1.50 ม. ระยะห่าง J-Bolt 0.25 ม. นน. 3,486 กก.