ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

คอนกรีตแบ่งช่องจราจร ( Barier)


คอนกรีตแบ่งช่องจราจร ( Barier) เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สำหรับแบ่งช่องจราจร  หรือกันพื้นที่ต่างๆ                                 
                                
คอนกรีตแบ่งช่องจราจร (Barier) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด                               
                               
1 Barier Type 1  คือ ฐานแผ่ด้านเดียว ใช้สำหรับงานที่อยู่ริมถนน                            
    ขนาดฐานกว้าง 0.45 ม.  สูง 0.813 ม.  ยาว  2.00 ม.  น้ำหนักโดยยประมาณ  1,050  กก. / ท่อน                            
                               
2 Barier Type 2  คือ ฐานแผ่สองด้าน ใช้สำหรับงาน กลางถนน เพื่อแบ่งช่องจราจร                            
    ขนาดฐานกว้าง 0.60 ม.  สูง 0.813 ม.  ยาว  2.00 ม.  น้ำหนักโดยยประมาณ  1,240  กก. / ท่อน