ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ( Pre- Stressed Concrete Pole)


เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ( Pre- Stressed Concrete Pole)  ใช้สำหรับ งานติดตั้ง สายไฟฟ้า ระบบงานไฟฟ้าตามถนนเป็นเสาคอนกรีตสำเร็จรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยม โดยมีความยาวตั้งแต่

ขนาดเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ( Pre- Stressed Concrete Pole ) มี  4 ขนาด คือ                                   
                                   
1    เสาไฟฟ้าขนาด  สูง  6 เมตร                               
2    เสาไฟฟ้าขนาด  สูง  8 เมตร                               
3    เสาไฟฟ้าขนาด  สูง  9 เมตร                               
4    เสาไฟฟ้าขนาด  สูง  12  เมตร