ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

เสาเข็ม I / เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง (I Shape Piles / Hexagon Piles)


เสาเข็ม I  (I Shape Piles) เป็นคอนกรีตเสริมลวด PC  Wire รูปตัว I  เหมาะสำหรับงานฐานราก ขนาดใหญ่  , ทำกำแพงป้องกันดินสไลด์ ,
งานเจาะใต้ดิน
                                        
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง   (Hexagon Piles) เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตัดหกเหลี่ยม  เหมาะสำหรับงานฐานราก ขนาดเล็ก
ที่รับน้ำหนักไม่มาก  เช่น งานบ้านพักอาศัย ,โรงจอดรถยนต์                                        
                                        
ขนาดเสาเข็ม I   ( I Shape Piles ) มี  6 ขนาด คือ                                       
                                       
1    ขนาด I 12 x 12  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม.                                    
2    ขนาด I 15 x 15  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม.                                    
3    ขนาด I 18 x 18  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม.                                    
4    ขนาด I 22 x 22  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม.                                    
5    ขนาด I 26 x 26  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม.                                    
6    ขนาด I 30 x 30  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม.                                    
                                       
ขนาดเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง   (  Hexagon Piles ) มีความยาวตั้งแต่

1    ขนาด ความยาว 1 ม.                                   
2    ขนาด ความยาว 2 ม.                                   
3    ขนาด ความยาว 3 ม.                                   
4    ขนาด ความยาว 4 ม.                                   
5    ขนาด ความยาว 5 ม.