ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

แผ่นพื้นคอนกรีต (Solid Plank)


แผ่นพื้นคอนกรีต (Solid Plank)  เป็นแผ่นพื้นคอนกรีตท้องเรียบ เหมาะสำหรับวางพื้น ที่รับน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะวางพื้นบ้าน หรืออาคาร  และมักจะเทคอนกรีตทับหน้า                                
                               
ขนาดแผ่นพื้นคอนกรีต (Solid Plank) คือ                                
    กว้าง 0.35 ม.  หนา 0.05 ม.  ความยาวแล้วแต่หน้างานเป็นผู้กำหนด                            
    จำนวน ลวด  PC Wire  มีตั้งแต่  4 - 7 เส้น