ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

ขอบคันหิน (Curb)

ขอบคันหิน
ขอบคันหิน  (Curb)  เป็นขอบคันหินสำเร็จรูป เหมาะสำหรับ วางขอบถนน หรือ ขอบทางเท้า  ส่วนใหญ่จะใช้คู่กับ แผ่นปูทางเท้า                                    
                                    
ขนาดขอบคันหิน  ( Curb )  คือ                                    
    0.15 x 0.30  ยาว  1.00 ม.