บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชั้นนำของไทย


เราเป็นผู้ทีมีประสบการณ์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ได้รับความไว้วางใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถติดต่อสอบถาม
โทร / แฟกซ์ 02-0651070
คุณพัชรธิฌา 081-5822887 ID Line : noipattichar
คุณสมพงษ์ 096-3655639 ID Line : 0963655639
E-Mail : sppconcretesubtavee@gmail.com