ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง

ท่อปากลิ้นราง

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง (Tongue and Groove) ท่อคอนกรีตอัดแรง เป็นท่อคอนกรีตสำหรับระบายน้ำเสีย ตาม อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงงาน หรือตามที่ต่างๆขึ้นอยู่กับความต้องการของหน้างาน

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง ( Tongue and Groove ) แบ่งเป็น 5 ชนิด คือ

1 ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก (คมล.) เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ทางเดินเท้า
2 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (คสล.) เหมาะสำหรับงานที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งผ่าน ซึ่งไม่ได้รับน้ำหนักมากนัก
3 ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น3 ( มอก. 3) เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ ต้องรับน้ำหนักบ้าง โดยส่วนใหญ่ งานราชการ หรือโรงงานขนาดย่อมจะเลือกใช้
4 ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น2 ( มอก. 2) เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ ต้องรับน้ำหนักมากกว่า มอก. 3 โดยส่วนใหญ่ งานราชการ กรมทางหลวง มักจะเลือกใช้ท่อประเภทนี้
5 ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น1 ( มอก. 1) เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงาน สนามบิน หรืองาน ท่าเรือ (ซึ่งสถานที่เหล่านี้จำต้องรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ)

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 8 ขนาด คือ

1 ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 135 กก. / ท่อน
2 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 210 กก. / ท่อน
3 ขนาด Ø 0.50 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 305 กก. / ท่อน
4 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 385 กก. / ท่อน
5 ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 645 กก. / ท่อน
6 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 925 กก. / ท่อน
7 ขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,250 กก. / ท่อน
8 ขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,870 กก. / ท่อน