ท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม


ท่อสี่เหลี่ยม (Box Culvert ) เป็นท่อคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำที่เป็น แม่น้ำ ลำคลอง ที่มักจะระบายน้ำในปริมาณ มาก และ มักใช้ในบริเวณ ที่มีการสัญจรด้วยรถยนต์

ท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ( Box Culvert ) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
1 ชนิดใต้ทางเท้า ( มอก. 1164-2536 ) ใช้งานในบริเวณที่มีผู้คนสัญจร เช่น ทางเดินเท้า
2 ชนิดใต้ผิวจราจร ( มอก. 1166-2536 ) ใช้งานในบริเวณที่มีรถสัญจร เช่น กรมทางหลวง

ขนาดท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ( Box Culvert ) มี 7 ขนาด คือ
1 ขนาดภายใน 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. หนา 11 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,260 กก. / ท่อน
2 ขนาดภายใน 1.20 x 1.20 x 1.00 ม. หนา 12.5 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,700 กก. / ท่อน
3 ขนาดภายใน 1.50 x 1.50 x 1.00 ม. หนา 15 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 2,540 กก. / ท่อน
4 ขนาดภายใน 1.80 x 1.80 x 1.00 ม. หนา 17.5 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 3,540 กก. / ท่อน
5 ขนาดภายใน 2.00 x 2.00 x 1.00 ม. หนา 20 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4,420 กก. / ท่อน
6 ขนาดภายใน 2.10 x 2.10 x 1.00 ม. หนา 20 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4,710 กก. / ท่อน
7 ขนาดภายใน 2.40 x 2.40 x 1.00 ม. หนา 20 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 5,300 กก. / ท่อน