บ่อพักสายไฟฟ้า

บ่อพักสายไฟ

บ่อพักสายไฟฟ้า

บ่อพักสายไฟ   ( Handhole )  เป็นบ่อที่ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และยังเป็นบ่อที่เป็นจุดศูนย์รวมของสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดช่วยในการรักษาระบบไฟฟ้า

ขนาดบ่อพักสายไฟ   ( Handhole ) มี  7  ขนาด คือ

1 ขนาดภายใน 0.30 x 0.30 ม. หนา 10 ซม. น้ำหนัก 300 กก. / บ่อ
2 ขนาดภายใน 0.40 x 0.40   ม. หนา 10 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 300 กก./บ่อ
3 ขนาดภายใน 0.50 x 0.50 ม. หนา 10 ซม. น้ำหนัก 495 กก. / บ่อ
4 ขนาดภายใน  0.60 x 0.60  ม. หนา  10 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ  000 กก. /บ่อ
5 ขนาดภายใน 0.80 x 0.80  ม. หนา  10 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ  000 กก. / บ่อ
6 ขนาดภายใน 0.90 x 1.35  ม. หนา  15 ซม.      น้ำหนักโดยประมาณ  000 กก. / บ่อ
7 ขนาดภายใน 1.00 x 1.00   ม. หนา 15 ซม น้ำหนักโดยประมาณ   2310 กก./บ่อ