บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

จำหน่ายบ่อพักคอนกรีต

ผู้ผลิตและจำหน่ายบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กอันดับหนึ่ง

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (Manhole) เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับดักน้ำเสีย ที่ต้องใช้งานร่วมกับท่อระบายน้ำ

ขนาดบ่อพักคอนกรีต ( Manhole ) ที่เราจำหน่าย มี 8 ขนาด คือ

1 บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 0.30 ม. หนา 5-10 ซม. เสริมเหล็ก ชั้นเดียว
2 บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 0.40 ม. หนา 8-10 ซม. เสริมเหล็ก ชั้นเดียว
3 บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 0.50 ม. หนา 10 ซม. เสริมเหล็ก ชั้นเดียว
4 บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 0.60 ม. หนา 10 ซม. เสริมเหล็ก ชั้นเดียว
5 บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 0.80 ม. หนา 10 ซม. เสริมเหล็ก ชั้นเดียว
6 บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 1.00 ม. หนา 12 ซม. เสริมเหล็ก ชั้นเดียว
7 บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 1.20 ม. หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก สองชั้น
8 บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 1.50 ม. หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก สองชั้น