แบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีต (Barrier) เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สำหรับแบ่งช่องจราจร หรือกันพื้นที่ต่างๆ

แบริเออร์คอนกรีต (Barrier) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

1. Barrier Type 1  คือ ฐานแผ่ด้านเดียว ใช้สำหรับงานที่อยู่ริมถนน 

แบริเออร์1

ขนาดฐานกว้าง 0.45 ม.  สูง 0.813 ม.  ยาว  2.00 ม.  

2. Barrier Type 2  คือ ฐานแผ่สองด้าน ใช้สำหรับงาน กลางถนน เพื่อแบ่งช่องจราจร 

แบริเออร์2

ขนาดฐานกว้าง 0.61 ม.  สูง 0.813 ม.  ยาว  2.00 ม.  

3. Barrier Half  คือ แบริเออร์รูปตัวแอล  ใช้สำหรับงาน กั้นถนน เพื่อแบ่งช่องจราจร

แบริเออร์3

ขนาดฐานกว้าง 0.38 ม.  สูง 0.90 ม.  ยาว  2.00 ม.