รางระบายน้ำคอนกรีต


รางระบายน้ำคอนกรีต (U-Ditch)  ใช้สำหรับงานระบายน้ำแบบเปิดฝา รางระบายน้ำ เพื่อความสะดวกในการขุดรอกสิ่งอุดตันที่อยู่ภายในรางระบายน้ำ                                
ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีต   ( U-Ditch ) มี 8 ขนาด คือ                                         

  1. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.25 x 0.25 x 2.00  ม. น้ำหนักโดยประมาณ   600  กก. / ท่อน                                   
  2. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.30 x 0.30 x 2.00  ม. น้ำหนักโดยประมาณ   630  กก. / ท่อน                                   
  3. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.40 x 0.40 x 2.00  ม. น้ำหนักโดยประมาณ   770  กก. / ท่อน                                   
  4. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.50 x 0.50 x 2.00  ม. น้ำหนักโดยประมาณ   915  กก. / ท่อน                                   
  5. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.60 x 0.60 x 2.00  ม. น้ำหนักโดยประมาณ   1,060  กก. / ท่อน                                   
  6. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.80 x 0.80 x 2.00  ม. น้ำหนักโดยประมาณ   1,345  กก. / ท่อน                                   
  7. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 1.00 x 1.00 x 2.00  ม. น้ำหนักโดยประมาณ   1,635  กก. / ท่อน                                   
  8. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 1.20 x 1.20 x 2.00  ม. น้ำหนักโดยประมาณ   1,910  กก. / ท่อน