รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป (U-Ditch) ใช้สำหรับงานระบายน้ำแบบเปิดฝา รางระบายน้ำ เพื่อความสะดวกในการขุดรอกสิ่งอุดตันที่อยู่ภายในรางระบายน้ำ

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีต ( U-Ditch ) มี 8 ขนาด คือ

  1. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.25 x 0.25 x 2.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 600 กก. / ท่อน
  2. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.30 x 0.30 x 2.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 630 กก. / ท่อน
  3. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.40 x 0.40 x 2.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 770 กก. / ท่อน
  4. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.50 x 0.50 x 2.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 915 กก. / ท่อน
  5. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.60 x 0.60 x 2.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,060 กก. / ท่อน
  6. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.80 x 0.80 x 2.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,345 กก. / ท่อน
  7. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 1.00 x 1.00 x 2.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,635 กก. / ท่อน
  8. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 1.20 x 1.20 x 2.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,910 กก. / ท่อน