เสาไฟฟ้าคอนกรีต


เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ( Pre- Stressed Concrete Pole)  ใช้สำหรับ งานติดตั้ง สายไฟฟ้า ระบบงานไฟฟ้าตามถนนเป็นเสาคอนกรีตสำเร็จรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยม 

ขนาดเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ( Pre- Stressed Concrete Pole ) มี  6 ขนาด คือ                                   
                                   

  1. เสาไฟฟ้าขนาด  สูง  6 เมตร                               
  2. เสาไฟฟ้าขนาด  สูง  8 เมตร                               
  3. เสาไฟฟ้าขนาด  สูง  9 เมตร                               
  4. เสาไฟฟ้าขนาด  สูง  12  เมตร
  5. เสาไฟฟ้าขนาด  สูง  12 .20 เมตร
  6. เสาไฟฟ้าขนาด  สูง  14.30 เมตร