เสาไฟฟ้าคอนกรีต

จำหน่ายเสาไฟคอนกรีต

ผู้จัดจำหน่ายเสาไฟฟ้าคอนกรีต มาตรฐานอันดับหนึ่ง

เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (Pre- Stressed Concrete Pole) ใช้สำหรับ งานติดตั้งสายไฟฟ้า ระบบงานไฟฟ้าตามถนน เป็นเสาคอนกรีตสำเร็จรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยม

เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ที่เราจำหน่าย (Pre- Stressed Concrete Pole) มี 6 ขนาด คือ

  1. เสาไฟฟ้าขนาด สูง 6 เมตร
  2. เสาไฟฟ้าขนาด สูง 8 เมตร
  3. เสาไฟฟ้าขนาด สูง 9 เมตร
  4. เสาไฟฟ้าขนาด สูง 12 เมตร
  5. เสาไฟฟ้าขนาด สูง 12 .20 เมตร
  6. เสาไฟฟ้าขนาด สูง 14.30 เมตร