เสาเข็ม I

เสาเข็ม I

เสาเข็ม I

เสาเข็ม I (I Shape Piles) เป็นคอนกรีตเสริมลวด PC Wire รูปตัว I เหมาะสำหรับงานฐานรากขนาดใหญ่, ทำกำแพงป้องกันดินสไลด์, งานเจาะใต้ดิน

ขนาดเสาเข็ม I ( I Shape Piles ) มี 6 ขนาด คือ

1 ขนาด I 12 x 12 มีความยาวตั้งแต่ 1-12 ม.
2 ขนาด I 15 x 15 มีความยาวตั้งแต่ 1-12 ม.
3 ขนาด I 18 x 18 มีความยาวตั้งแต่ 1-12 ม.
4 ขนาด I 22 x 22 มีความยาวตั้งแต่ 1-12 ม.
5 ขนาด I 26 x 26 มีความยาวตั้งแต่ 1-12 ม.
6 ขนาด I 30 x 30 มีความยาวตั้งแต่ 1-12 ม.