เสาเข็ม I


เสาเข็ม I  (I Shape Piles)
เป็นคอนกรีตเสริมลวด PC  Wire รูปตัว I  เหมาะสำหรับงานฐานราก ขนาดใหญ่  , ทำกำแพงป้องกันดินสไลด์ ,
งานเจาะใต้ดิน
                    
ขนาดเสาเข็ม I   ( I Shape Piles ) มี  6 ขนาด คือ                                       
                                       
1    ขนาด I 12 x 12  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม.                                    
2    ขนาด I 15 x 15  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม.                                    
3    ขนาด I 18 x 18  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม.                                    
4    ขนาด I 22 x 22  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม.                                    
5    ขนาด I 26 x 26  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม.                                    
6    ขนาด I 30 x 30  มีความยาวตั้งแต่  1-12  ม