รางวีคอนกรีต


รางวีคอนกรีต   ( V-Ditch )  ใช้สำหรับงานระบายน้ำที่ไม่ ใช้ฝารางระบายน้ำ และเป็นชนิดที่ไม่ได้รับน้ำหนักมาก

ขนาดรางวีคอนกรีต   ( V-Ditch ) มี   ขนาดเดียว  คือ 

- ขนาด  ปาก 46 , ก้น 35 , สูง 27 หนา 5 ยาว 100 ซม