รางวีคอนกรีต

รางวี

รางวีคอนกรีต

รางวีคอนกรีต ( V-Ditch ) ใช้สำหรับงานระบายน้ำที่ไม่ ใช้ฝารางระบายน้ำ และเป็นชนิดที่ไม่ได้รับน้ำหนักมาก

ขนาดรางวีคอนกรีต ( V-Ditch ) มี ขนาดเดียว คือ

- ขนาด ปาก 46, ก้น 35, สูง 27 หนา 5 ยาว 100 ซม.