เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง


เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง(Hexagon Piles)
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตัดหกเหลี่ยม  เหมาะสำหรับงานฐานราก ขนาดเล็ก ที่รับน้ำหนักไม่มาก  เช่น งานบ้านพักอาศัย ,โรงจอดรถยนต์
 
ขนาดเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง(Hexagon Piles) มีความยาวตั้งแต่ 
  1. ขนาด ความยาว 1 ม.                                   
  2. ขนาด ความยาว 2 ม.                                   
  3. ขนาด ความยาว 3 ม.                                   
  4. ขนาด ความยาว 4 ม.                                   
  5. ขนาด ความยาว 5 ม.
  6. ขนาด ความยาว 6 ม.