การติดตั้งบ่อพักสายไฟฟ้า


บ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินเป็นจุดที่ใช้สำหรับดึงสาย ต่อแยกสาย (Tap ) หรือเป็นจุดต่อสายใต้ดินใช้กับการเดินสายร้อยท่อ บ่อพักสายใต้ดินจะต้องเปิดออกเพื่อทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ บ่อพักสายใต้ดิน แบ่งตามขนาดได้เป็น 2 ชนิดคือ 
1. Handhold เป็นบ่อพักสายใต้ดินที่มีขนาดเล็ก คนไม่สามารถลงไปได้ การทำงานสามารถใช้มือลงไปทำงานได้  นิยมใช้ในระบบสายใต้ดินแรงต่ำ ซึ่งเป็นสายขนาดเล็ก  มีจำนวนน้อย และตัวต่อสายมีขนาดไม่ใหญ่
2. Manhold เป็นบ่อพักสายใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ คนสามารถลงไปทำงานได้ เป็นบ่อพักที่นิยมใช้ในระบบสายใต้ดินแรงสูง Manhole มีหลายชนิด หลายขนาด และมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามความต้องการใช้งาน เช่นลักษณะการติดตั้ง จำนวนของสายไฟฟ้าที่อยู่ภายใน รวมทั้งชุดอุปกรณ์การต่อสายด้วย 
 
อุปกรณ์ในบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน ภายในบ่อพักสายใต้ดินจะติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งหรือลากสายใต้ดิน ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ 
1. Cable Rack เป็นแกนเหล็กสำหรับติดตั้ง Cable Support
2. Cable Support หรือ Cable Hanger เป็นก้านเหล็กสำหรับรองรับฉนวนรองสายใต้ดิน
3. Pillow Insulator เป็นฉนวนสำหรับรองสายใต้ดิน
4. Pulling Iron เป็นเหล็กยึดกับผนังบ่อใช้สำหรับดึงสายใต้ดิน 
5. Entrance Step เป็นบันไดสำหรับปีนขึ้นลงบ่อพัก

นอกจากนี้สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน คือ น้ำหนักกดทับรถบรรทุกบนผิวจราจร เนื่องจากบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ผิวจราจร ดังนั้นบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินรวมทั้งฝาปิดจะต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักจากรถบรรทุกต่างๆ   
 

Cr.กรมโยธาธิการและผังเมือง