การติดตั้งบ่อพักสายไฟฟ้า

บ่อพักสายไฟ

การติดตั้งบ่อพักสายไฟฟ้า

บ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นจุดที่ใช้สำหรับดึงสาย ต่อแยกสาย (Tap) หรือเป็นจุดต่อสายใต้ดิน ใช้กับการเดินสายร้อยท่อ บ่อพักสายใต้ดินจะต้องเปิดออกเพื่อทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ โดยจะแบ่งตามขนาดได้เป็น 2 ชนิด คือ

1.Handhold เป็นบ่อพักสายใต้ดินที่มีขนาดเล็ก คนไม่สามารถลงไปได้ การทำงานสามารถใช้มือลงไปทำงานได้ นิยมใช้ในระบบสายใต้ดินแรงต่ำ ซึ่งเป็นสายขนาดเล็ก มีจำนวนน้อย และตัวต่อสายมีขนาดไม่ใหญ่

2. Manhold เป็นบ่อพักสายใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ คนสามารถลงไปทำงานได้ นิยมใช้ในระบบสายใต้ดินแรงสูง Manhole มีหลายชนิด หลายขนาด และมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามความต้องการใช้งาน เช่น ลักษณะการติดตั้ง, จำนวนของสายไฟฟ้าที่อยู่ภายใน รวมทั้งชุดอุปกรณ์การต่อสายด้วย

อุปกรณ์ในบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน

ภายในบ่อพักสายใต้ดินจะติดตั้งอุปกรณ์บางอย่าง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งหรือลากสายใต้ดิน ผู้ผลิตและจำหน่ายบ่อพักคอนกรีต เอสพีพี คอนกรีต ทรัพย์ทวี รวบรวมตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไป อันได้แก่

1.Cable Rack เป็นแกนเหล็กสำหรับติดตั้ง Cable Support

2.Cable Support หรือ Cable Hanger เป็นก้านเหล็กสำหรับรองรับฉนวนรองสายใต้ดิน

3.Pillow Insulator เป็นฉนวนสำหรับรองสายใต้ดิน

4.Pulling Iron เป็นเหล็กยึดกับผนังบ่อใช้สำหรับดึงสายใต้ดิน

5. Entrance Step เป็นบันไดสำหรับปีนขึ้นลงบ่อพัก

นอกจากนี้สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน คือ น้ำหนักกดทับรถบรรทุกบนผิวจราจร เนื่องจากบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ผิวจราจร ดังนั้นบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั้งฝาปิด จะต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักจากรถบรรทุกต่างๆ

 

Cr.กรมโยธาธิการและผังเมือง